Strategy Consultation

Strategy Consultation

Focus on marketing strategy, digital marketing strategy, corporate strategy, distribution and sales strategies, communication strategy, digital business strategy

Corporate Trainings

Corporate Trainings

Customized programs based on corporate inquiries

Personal Development

Personal Development

Public programs for personal development in various topics

Corporate Coaching

Corporate Coaching

Orient customers on concluding a solution for a specific problem

Về chúng tôi

HPT là đơn vị đào tạo và  nuôi dưỡng năng lực marketing hiện đại và chiến lược số doanh nghiệp.

Xem thêm
350x350

Khóa học nổi bật

Thống kê

Khóa học

36Khóa học

Học viên

1.789Học viên

Đăng ký tư vấn
Timeout ! Get new captcha

Tin tức

Chiến lược nội dung của Donald Trump Chiến lược nội dung của Donald Trump

Chiến lược nội dung của Donald Trump

Xem thêm
Thiên tài Marketing Donald Trump Thiên tài Marketing Donald Trump

Thiên tài Marketing Donald Trump

Xem thêm
Thế giới đến năm 2030 Thế giới đến năm 2030

Thế giới đến năm 2030

Xem thêm
Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Chuyển đổi số “The weather was great, it was absolutely lovely,” Blomfield says. “Back to Earth with a bump now.” He’s sat in a glass meeting room at the ...

Xem thêm