Khóa học

Marketing technology
Marketing technology

Thế giới thay đổi không ngừng! Lĩnh vực công nghệ trong 5 năm trở lại đây đã thay đổi chóng mặt. Một số công nghệ nổi trội như thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, chatbot, blockchain, chuyển đổi văn bản thành giọng nói, nhân diện hình ảnh, robots…. Công nghệ phát triển quá nhanh!, trong khi doanh nghiệp dường như không “thích ứng kịp thời”. (Theo Scott Brinker trong định luật Martech)

803 luợt xem
Design Thinking
Design Thinking

Ngày nay, giải quyết vấn đề và nỗi đau của khách hàng là một việc chính yếu của mỗi hoạt động marketing. Tuy nhiên, để làm sao giải quyết vấn đề đó một cách logic và thấu cảm khách hàng là một hành trình của mỗi người. Ở mỗi góc độ dù là chủ doanh nghiệp, nhân viên, hay giáo viên đều cũng phải đổi mới và cải tiến liên tục để thích ứng với tình hình thực tế đang thay đổi liên tục. Khách hàng là chủ thể chính của mỗi doanh nghiệp, vì vậy mỗi vấn đề đều tập trung vào họ. Đó là lý do chính chúng ta nên ứng dụng mô hình tư duy thiết kế vào đổi mới và cải tiến. Tư duy thiết kế sẽ cung cấp cho chúng ta những công cụ để giúp chúng ta trở thành những nhà tư duy sáng tạo, giúp ta khám phá những cơ hội sáng tạo để tạo ra giá trị.

842 luợt xem
Digital Marketing cho chiến lược bền vững
Digital Marketing cho chiến lược bền vững

Digital Marketing cho chiến lược bền vững là khóa học tập trung xây dựng nền tảng chiến lược bền vững cho doanh nghiệp để giúp các cấp quản lý quản trị và ra quyết định cho các hoạt động Marketing trong các điều kiện không chắc chắn, nhiều biến động, lắm phức tạp và mơ hồ.

844 luợt xem
Modern marketing
Modern marketing

Modern marketing hay marketing hiện đại là gì? Nhiều người nghĩ rằng marketing hiện đại là thay đổi 4P sang 4C, 4E, 4PE... Tuy nhiên, 4 chữ P thần thánh xét trong một ngữ cảnh truely marketing, nó KHÔNG THAY ĐỔI đi đâu cả. Sở dĩ có các trường 4C,4E, và 4PE là vì những biến số đổi mới mà mỗi nhà marketing chuyên nghiệp phải thực hiện để đập cùng nhịp đập với các thay đổi về hành vi khách hàng và công nghệ. Sự thay đổi chủ lực nằm ở chỗ phương pháp thực hiện và ứng dung công nghệ.

804 luợt xem