Chiến lược nội dung của Donald Trump

Cập nhật 27 tháng 02, 2020

Chiến lược nội dung của Donald Trump:

Quan sát thấy những thông điệp và nội dung mà tổng thống Trump đưa ra cực kỳ đơn giản và ngắn gọn nhưng luôn luôn tập trung vào “Relevant, Useful, và Timely”!

1) Relevant: tất cả các thông điệp ông đưa ra đều luôn luôn thích hợp hoặc liên quan đến cuộc sống người dân Mỹ.
2) Useful: không những thích hợp với họ mà thông điệp của ông còn đưa ra những thông điệp mang tính hữu ích trong từng hành động của ông danh cho người dân Mỹ.
3) Timely: đây là yếu tố có thể không có vị chính trị gia nào làm được như ông, bất kỳ khi nào người dân cần thông tin, ông đều cung cấp đúng lúc. Mỗi ngày ông Twitt rất nhiều thông điệp.

Không những tập trung vào các nguyên lý gắn kết, ông còn sử dụng rất hiệu quả các kỹ thuật nội dung:

1) Simple: các thông điệp của ông luôn cực kỳ đơn giản theo nguyên tắc KISS mặc dù đôi khi người ta chê trách ông.
2) Unexpected: mỗi thông điệp đều mang một cái gì đó mới và bất ngờ, đơn cử việc hẹn gặp chủ tịch Kim bằng Twitter mà không ai ngờ tới.
3) Credible: theo nhiều chuyên gia phân tích, mỗi lời nói của ông đều gắn liền với hành động. Chính vì vậy đã tạo lòng tin trong đối tượng. Có thể nói ông là một WYSIWYG (what you see is what you get) điển hình.
4) Concrete: mỗi thông điệp nội dung đều rõ ràng và có dữ liệu cụ thể
5) Stories: áp dụng những công chuyện nhỏ nhưng xuyên suốt chủ đề chính là “make American great again” và sắp tới sẽ là “keep American great!”.

Bằng việc phân tích các cách thông điệp nội dung của ông, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều vào chiến lược nội dung cho marketing chúng ta.

HPT Executive Institute