Chuyển đổi số

Cập nhật 27 tháng 02, 2020

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MARKETING:

Nhà nhà người người nói về chuyển đổi số; nói về vô vàn vấn đề liên quan đến thế giới số, nhưng theo ông Nguyễn Đình Tuấn - Founder HPT Excutive Institute - Chuyên gia Đào tạo & Tư vấn, nguyên CCO - TOG Thái Lan - Thạc Sỹ chuyên ngành quản lý Marketing và Bán hàng từ trường đại học Paris I – Pantheon Sorbonne, một trường đại học hàng đầu của Pháp thì dù làm gì trong thời đại này cũng phải đảm bảo tất cả bắt đầu từ khách hàng và 3 khía cạnh sau:

1) Tạo giá trị:

Chuyển cái gì, to tát lớn lao thế nào mà không tạo ra hay tạo thêm giá trị thì vứt. Tạo giá trị mà không chuyển được cho khách hàng cũng vứt, chuyển giá trị cho khách hàng xong rồi mà không thu được giá trị cho mình cũng vứt, và thu giá trị rồi mà không bảo vệ được giá trị thì cũng vứt tất.

2) Ứng dụng công nghệ

Đao to búa lớn với chiến lược số hóa và nhiều thứ khác to tát như big data, AI, machine learning, robotics….mà không ứng dụng được nó vào việc tạo ra giá trị thì cũng vứt nốt đừng chuyển đổi số má làm cái gì.

3) Dẫn dắt sự thay đổi

Dùng công nghệ và tối ưu công dụng của nó để tạo ra giá trị nhưng không dẫn dắt được nó, không tạo ra văn hóa số, không xây dựng văn hóa đổi mới, không tinh gọn, không thay đổi thói quen hành vi, và đặc biệt là con người và tổ chức không thay đổi ….thì tất cả như công dã tràng.

Nên dù có thay đổi kiểu gì, cho bộ phận nào cua doanh nghiệp thì cũng phải đảm bảo 3 vấn đề đó được phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả để tạo ra lợi thế cạnh tranh nhất định trong thời đại VUCA này.

HPT Executive Institute